MEB

YEDİOCAK İLKÖĞRETİM OKULU TARİHÇESİ
          1910’dan önce,  Osmaniye’de,  Maarif Vekâletine ait hiçbir eğitim kurumu yoktur. Sancak merkezinin Osmaniye’ye gelişi ile, eğitim faaliyetleri önem kazanmaya başlamıştır. “Bütün Yönleriyle Osmaniye” adlı sempozyum kitabının,  Osmaniye’de Eğitim bölümünde yazdığı gibi,  okul 1911 yılında,  devrin mutasarrıfı Kani bey tarafından değil,  Hicaz demiryolunun inşası esnasında,  Almanlar tarafından 1907 yılında inşa edilmiştir. "Kanun-i Sanî İlk Mektebi” adı ile 1911 yılında eğitim - öğretim hizmetine sunulan okul, Kani Bey tarafından hizmete açılmıştır.
          İnşa edildiğinde, yapılış amacına uygun olarak,  ilk önce Almanlar tarafından hastane olarak kullanılmıştır. Okulun inşaatı sırasında kullanılan malzeme ve mimari,  Osmaniye ve çevresinde tren istasyonları hariç, başka hiç bir binada yoktur. Bu binanın aynısı Tarsus ile Yenice arasında, Kamber Höyüğü köyünde, Almanlar tarafından inşa edilmiştir. Bina, Birinci Dünya Savaşı yıllarında,  hastane ve karargâh olarak da kullanılmış, 1911 yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Ancak 1914 yılında başlayan Cihan Harbi ve işgalden sonraki Milli Mücadele yıllarında, dönemin ağır şartlarından dolayı  1923’e kadar açılmamak üzere eğitim-öğretime ara verilmiştir. 
          İşgal yıllarında, okulda Fransızlar tarafından,  Fransızca dersleri verildiği söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Zira okul, Milli Mücadele yıllarında da hastane ve önemli bir mevzi olarak kullanılmıştır. Uzun süren harp yıllarından sonra,  halkın “Koca   Mektep” dediği   bina,  aşırı  derecede  tahrip  olmuş, bu yüzden,  Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşundan sonra da,  bir süre okulda eğitim-öğretim yapılamamıştır.  Eğitim ve öğretimin daha fazla aksamaması ve binanın onarılması için,  mektebin geçici olarak başka bir yere taşınmasına karar verilmiştir.
          İlk  tamiratı  1914  yılında 44. fırka tarafından yapılan mektebin 2. tamiratı, 1930 yılında, 3. tamiratı ise, 1938 yılında, çatının yenilenmesi ve  tarihi  kiremitlerin  yenileri  ile  değiştirilmesiyle  yapılmıştır.  Bu tamirattan 7 yıl sonra,  1945 yılında,  daha büyük çapta tamir edilen okul, 1954 ve 1959  yıllarında  iki   kez  daha  ciddi   bir  tamirat  görmüştür.  En son tamiratı 1973-1974 yıllarında yapılan ve mektebin çatısı   tamamıyla  sökülen  binaya,  ikinci  bir  kat   eklenmiştir.  Ancak eklenme sonucunda  okulun orijinal mimarisinde olmayan bir görüntü ortaya çıkmıştır.
Dil devrimi sürecinde okulun adında değişikliğe gidilmiş ve 1934 yılında, Osmaniye’nin  kurtuluşu olan “Yediocak” tarihi okulun yeni ismi olmuş ve okul, “Yediocak İlkokulu” adı ile eğitim-öğretim hayatına devam etmiştir.
          1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren sekiz yıllık kesintisiz zorunlu İlköğretime geçilmiş ve bu tarihten itibaren de “Yediocak İlköğretim Okulu" adını almıştır. 
          Okulumuz Osmaniye'nin başarılı okulları arasında yer alıp, okul idaresi ve öğretmenlerinin üstün çalışmalarıyla eğitim - öğretim hayatını sürdürmektedir.